Depolama Hizmetleri Nedir?

Depolama hizmetleri nedir? Belirli bir yerden veya farklı yerlerden gelen ürünlerin belirli bir süre korunup belli bir noktaya veya noktalara gönderilmesi işlemine depolama hizmetleri denir. Depolamanın uzun süre yapılacağı yere depo denirken kısa süreli depolama yapılacak yere dağıtım merkezi adı verilir. Depolama hizmetleri nedir? alınan ürünün kontrol edilmesi, sayımı, teslim alınması, yerleştirilmesi ve süre sonunda tekrar kontrol edilerek gönderilmesi aşamalarını kapsar. Depolama faaliyeti sevk zamanının kısaltılması ve müşteri sipariş sürelerinin kısaltılmasında önemli bir yere sahiptir. Profesyonel bir bakış açısı ile sistemli bir çalışma performansı ile yapılan depolama Lojistik sektöründe mühim bir aşamadır. Ürünlerin hammadde aşamasından üretime oradan da tüketiciye ulaştırılmasında depolama hizmeti stratejik bir rol oynar. Tedarikçiler, üreticiler, dağıtımcılar ve perakendeciler için depolama hizmeti çok önemli bir aşamadır. Uluslar arası alanda ihracat, ithalat ve gümrükleme aşamalarında ürünlerin muhafaza edildiği, korunduğu, stoklandığı ve taşımaya hazır hale getirildiği açık veya kapalı depolar büyük bir öneme sahiptir.

Depolama Hizmetlerinin Aşamaları

Depolama hizmeti için araçlar ile getirilen ürünün boşaltılması, yerleştirilmesi, istenilen süre içerisinde uygun şekilde stoklanıp korunması, müşterinin istediği şekilde ambalajlanıp istenilen zamanda araçlara yüklenerek sevkiyatının yapılması aşamalarını içerir. Tüm bu aşama süreleri planlı ve programlı olarak tam zamanında gerçekleştirilir. Depolama hizmetleri nedir? ürünün belirli bir süre korunması ve özelliklerini kaybetmeden uygun koşullarda saklanması görevini gerçekleştiren önemli bir aşamadır.

Depolama Hizmetleri Nedir?

Depolama hizmetleri alanında yılların verdiği tecrübe profesyonel çalışma prensibimiz ile hizmet veriyoruz. Ürünlerinizin istediğiniz süre içerisinde en iyi şekilde korunması, ambalaj ve paketleme işlerinin yapılması, barkod ve etiketleme gibi müşterinin isteğine göre ürünün hazırlanması ve tam zamanında hazır olarak teslim edilmesi işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ürünün özelliklerini yitirmeden en uygun koşullarda depolanmasını sağlıyoruz. Müşterinin isteklerine uygun olarak ürünün depolama esnasında sevkiyata hazırlanması işlemini işinde uzman depo ekibimiz ile yapıyoruz. Gerekli hallerde ürünün ayrıştırılması işlemini yaparak müşterinin isteğine uygun biçimde hazırlıyoruz. Depolama hizmetleri için gümrüklü ya da gümrüksüz en iyi hizmeti hiçbir sorun yaşamadan kusursuz bir şekilde bizden alabilirsiniz.

Nasıl Kargo Gönderilir

Menü